MASYAYIKH

NURUL UMMAH Yogykarta berdiri sejak tahun 1986 memiliki tokoh sentral dalam kehidupan sehari-hari :

  1. Al-Maghfurlah KH. Ahmad Marzuqi Romli (Pendiri)
  2. Al-Maghfurlah KH. Asyhari Marzuqi (Pengasuh Pertama)
  3. Al-Maghfurlah KH. Habib Marzuqi (Pengasuh Kedua setelah wafatnya KH. Asyhari Marzuqi)
  4. Al-Maghfurlah KH. Masyhudi Marzuqi (Masyayikh)
  5. KH. Ahmad Zabidi Marzuqi (Pengasuh Sekarang)
  6. KH. Muslim Nawawi (Masyayikh)